O nas

Alarmy, instalacje systemy alarmowe ochrona, wrocław dolnośląskie


     Firma "SMA - Stacja Monitorowania Alarmów" Sp. z o.o. (numer koncesji L-078/00), rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku jako jedna z pierwszych we Wrocławiu profesjonalnych stacji monitorowania alarmów.
     Celem firmy jest świadczenie kompleksowej usługi technicznego zabezpieczenia obiektów poprzez sprzedaż, instalacje, konserwacje urządzeń elektronicznych systemów ochrony oraz monitoring zarówno obiektów stacjonarnych jak i pojazdów.

W przypadku monitorowania obiektów stacjonarnych takich jak:
 • mieszkania,
 • domy,
 • sklepy,
 • hurtownie,
 • banki,
 • obiekty użyteczności publicznej (urzędy, szkoły)
 • itp.
W zależności od konfiguracji systemu alarmowego możemy monitorować sygnały o następujących zdarzeniach:
 • włamanie,
 • napad,
 • pożar,
 • zalanie wodą (wycieki z instalacji wodno-kanalizacyjnej),
 • ulatniający się gaz,
 • sabotażu (próba uszkodzenia lub zneutralizowania instalacji alarmowej),
 • czasu otwarcia/zamknięcia obiektu,
 • czasu pracy wartowników na obiektach objętych stałym nadzorem pracowników ochrony fizycznej,
 • i wiele innych.

     Wszystkie kodowane cyfrowo sygnały wygenerowane przez system docierają do stacji drogą radiową, łączami telefonii stacjonarnej, łączami telefonii komórkowej oraz za pomoca szyfrowanych łączy internetowych.

     W zależności od wybranych opcji abonamentowych oraz od rodzaju otrzymanego sygnału operatorzy Stacji Monitorowania powiadamiają odpowiednie służby:
 • koncesjonowane agencje ochrony (współpracujemy m.in. z: EKOTRADE, JUWENTUS, RANGER, PROLEX, IMPEL, SILEZJAN SECURITY, ZEKO SECURITY, SOCIETAS, ABC-SERVICE, ODRA, SOLID, KBO SEKRET),
 • policję,
 • straż pożarną,
 • pogotowie ratunkowe,
 • pogotowie gazowe

oraz wcześniej wskazane przez klienta osoby fizyczne.

     Firma SMA dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym świadczenie kompleksowych usług dla dowolnego obiektu. Sumienność i profesjonalizm towarzyszące wykonywaniu zlecanych usług, znajdują swoje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście liczby monitorowanych obiektów oraz wysokiej skuteczności ich ochrony przed próbami wtargnięć i napadów. Pomimo bardzo wysokiej konkurencji, liczba podłączonych obiektów do systemu monitorowania systematycznie wzrasta.

     SMA oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług w zakresie projektowania i wykonywania wszelkiego rodzaju instalacji służących ochronie obiektów, ludzi i mienia. Nasi specjaliści są pomocni już przy wstępnym etapie planowania, kiedy to określają potencjalne zagrożenia wynikające z położenia obiektu jego specyfiki i eksploatacji. Pozwala to już na etapie projektowania określić optymalny dla bezpiecznego użytkowania obiektu system zabezpieczeń.
Naszym klientom polecamy korzystanie z szerokiej gamy oferowanych usług w zakresie projektowania nadzoru autorskiego i technicznego, dostawy urządzeń, instalacji i serwisu następujących systemów bezpieczeństwa:

 • sygnalizacja włamania i napadu,
 • sygnalizacja pożaru,
 • kontrola dostępu,
 • telewizja przemysłowa,
 • zintegrowane systemy bezpieczeństwa i sterowania,
 • system ochrony zewnętrznej.

     Działalność firmy wspierana jest przez S.M.A. System Monitorowania Alarmów Sp. z o.o. w Warszawie, która posiada 100% udziałów w SMA Wrocław. W oparciu o tą firmę mamy możliwości instalowania urządzeń posiadających atesty w klasie: "C" i "S" spełniające wymagania systemów najwyższych klas S3 i S4 określonych w "Kryteriach ogólnych" TECHOM - 89/102 oraz wymogi norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem norm NATO obowiązujących w obiektach specjalnych jednostek wojskowych na terenie RP. Pracownicy realizujący powyższe usługi posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia (rzeczoznawców, projektowe klasy SA 4, licencje II stopnia pracowników zabezpieczenia technicznego ochrony fizycznej) oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego umożliwiając im dopuszczenie do prac i materiałów niejawnych o klauzuli "TAJNE" "POUFNE" i "ZASTRZEŻONE".

  SMA ul. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław © SMA 2007